x

Wat kunnen we voor je vinden?

Over de hele wereld wordt er tennis gespeeld. Ben je ook benieuwd naar de oorsprong van de reglementen van de sport? Waarom is er bij tennis bijvoorbeeld zo’n merkwaardige telling en waar komt de term ‘deuce’ vandaan? Tennishistoricus Cees de Bondt heeft dertien jaar onderzoek gedaan naar de roots van het moderne tennis. Hij schreef het tennisgeschiedenisboek Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen…?. Om het huidige tennis beter te begrijpen moeten we terug naar de Middeleeuwen. De bakermat van tennis is Frankrijk. Daar werd in de Middeleeuwen ‘Jeu de paume’ gespeeld en veel onderdelen van tennis zoals wij dat nu kennen, zijn voortgekomen uit dit spel. Eerst sloegen spelers de bal terug met de hand. Daarna gebruikten ze een slaghout en dat is uiteindelijk het racket geworden (racket komt van het Franse ‘rachasser’ – ‘najagen’). De term tennis ontstond rond 1400. De Bondt: „In de Middeleeuwen moest de opslag aangekondigd worden en men riep daarom vóór de service: ‘Tenez!’, ‘houd hem!’. In Engeland werd dit tennis.” In Nederland heette tennis ‘kaetsen’, maar ‘teneyten’ of ‘teneysen’ waren ook gebruikte termen. In de late Middeleeuwen ontstond de puntentelling die wij nu nog steeds hanteren. „In de vijftiende eeuw was zestig het centrale getal, zoals je nu nog kunt zien op de klok. In het Frans is zeventig bijvoorbeeld ook soixante-dix. Al in de vijftiende eeuw moest je vier punten hebben om een game te winnen. Door deze vierdeling kreeg je de scores 15, 30 en 45. Het Franse woord voor 45, ‘quarante-cinq’ en het Engelse ‘forty-five’ werden te lang bevonden; het werd de gewoonte 40 te zeggen.” De term ‘deuce’ komt eveneens uit het Frans. De Bondt: „In de Middeleeuwen moest je bij een stand van 40-40 twee punten achter elkaar winnen voor de game. ‘Être à deux de jeu’, kortweg ‘deuce’ in het Engels.” Dat een set over zes gewonnen games gaat en je twee of drie sets in de wacht moet slepen om de wedstrijd te winnen, is door de jaren heen als de standaard geaccepteerd. Vanaf 23 februari 1874 ging het tennisspel echt lijken op het huidige tennis. De Britse Majoor Walter Clopton Wingfield vroeg toen octrooi aan voor zijn nieuwe versie van tennis op een kortgeschoren grasveld in plaats van een ommuurde baan. „Veel gemakkelijker” volgens De Bondt. In 1877 werd de eerste editie van Wimbledon gespeeld. ‘Real tennis’ van vóór 1874 spelen sommige mensen in Engeland overigens nog steeds.