x

Wat kunnen we voor je vinden?

Download hier de ALV notulen

Beste Weusthaggers, Het jaar 2021 hebben we inmiddels afgesloten en de eerste stappen in 2022 zijn gezet. In 2022 zijn we als club veel plan. Traditiegetrouw is januari ook het moment om terug te blikken op de geleverde prestaties en een doorkijk te maken wat de toekomst ons gaat bieden. Soms is het goed om de schijnwerpers hoger af te stellen om een vergezicht in beeld te krijgen. Graag nemen we jullie mee naar wat wij hier zien. Al jaren werken we aan een plan voor de realisatie van padelbanen en we naderen de eindfase van alle voorbereidingen. Tijdens de aanstaande ALV word je uitgebreid meegenomen. Het huidige Corona-beleid noopt ons helaas om jullie niet in ons vernieuwde clubhuis te ontvangen, maar voor het actief bijwonen van de Algemene Ledenvergadering via de digitale weg. De wijze waarop de plannen worden gepresenteerd zal dus anders gaan, maar de agenda bevat de vaste rubrieken:
 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslagen
 6. Financieel overzicht 2021
 7. KCC – verslag en benoeming 2022Pauze
 8. Voorstel samenstelling bestuur 2022
 9. Plannen 2022 en verder
 10. Begroting 2022
 11. Rondvraag en sluiting
Namens het bestuur en voorzitters van commissies nodig ik jullie van harte uit deel te nemen aan de ALV. Dit keer vanuit je eigen huiskamer. Wanneer: maandag 24 januari 2022 Start: 20.00 uur Hoe: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxZWU3YjYtOTI0ZS00NzUzLThjMmYtN2ZmZDU3ZWFjNGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229391afd1-7129-4938-9e4d-633c688f93c0%22%2c%22Oid%22%3a%22bbe583de-ff5e-4e03-8517-bb6f87c13915%22%7d Tennissen doen we samen. Plannen maken en plannen uitvoeren doen we ook samen. Ik hoop dan ook op jullie digitale aanwezigheid. Samen bouwen we aan een goede toekomst voor onze mooie tennisclub (en padelclub?). Namasté, Erik Lammers voorzitter TC ’t Weusthag