x

Wat kunnen we voor je vinden?

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats op maandag 26 januari 2015 om 20.00 uur in ons clubhuis. Lees verder …

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats op maandag 26 januari 2015 om 20.00 uur in ons clubhuis.

Tijdens de ALV blikken we terug op 2014 en kijken we vooruit naar dit jaar. De notulen van de vergadering van vorig jaar zijn beschikbaar door op deze link te klikken. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Verslag ledenvergadering 20.01.2014

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen bestuur

5. Jaarverslagen

6. Financieel overzicht 2014

7. Kascontrolecommissie – verslag en benoeming kascontrolecommissie

8. Voorstel samenstelling bestuur 2015

9. Plannen 2015-2016

10. Begroting 2015

11. Rondvraag en Sluiting

Ik hoop jullie maandag de 26ste te zien!

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden

Erik Lammers
voorzitter