x

Wat kunnen we voor je vinden?

We kunnen vaststellen dat we een bijzonder en bizar tennisjaar achter de rug hebben. Door de corona pandemie hebben we ons gedurende het jaar telkens moeten aanpassen aan een nieuw beleid. Onder leiding van onze corona coördinator Koen Kamphuis – in het dagelijkse leven penningmeester van onze tennisclub – is een passende set aan maatregelen ingevoerd om toch goed zicht te houden op onze wenkende perspectieven. Onze gestelde doelen voor de korte en lange termijn komen niet in gevaar en blijven binnen handbereik. Terugkijkend op 2020 hebben we veel leuke dingen moeten missen. De competitie werd abrupt afgebroken, een aantal toernooien is geannuleerd en de vele mooie momenten op ons terras of in het clubhuis zijn ons door de neus geboord. Maar wie alleen kijkt naar het verleden staat met de rug naar de toekomst en dat is het laatste wat we willen. Het is immers de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Niet alleen in de decembermaand is het tijd geweest voor bezinning, maar de gehele periode van de coronatijd heeft ons nog meer doen nadenken over de stip op de horizon. Soms moet je namelijk de lampen even wat hoger afstellen om een beter beeld van het vergezicht te kunnen maken. In verschillende projectteams zijn ideeën uitgewerkt, worden berekeningen opgesteld en gesprekken gevoerd met andere belanghebbenden. Dit alles om de continuïteit van de vereniging te borgen of, misschien beter nog, om door te groeien in onze ambitie. Aan de basis van onze ambitie staan onze kernwaarden: sportiviteit en gezelligheid. Het is onze overtuiging dat onze leden, onze professionals, onze sponsoren en andere belanghebbenden deze kernwaarden beleven. Daarom is het van belang dat een ieder zich thuis voelt. Om die prettige vereniging te kunnen zijn, is een duidelijke organisatie en structuur van belang. En we hebben de vele vrijwilligers nodig om alle taken op een goede manier in te vullen. Hoe beter “de organisatie der dingen” hoe prettiger het voor deze vrijwilligers is om zich voor de club in te zetten. Wil je ervaring opdoen in het vrijwilligerswerk, ben je nieuw en wil je snel nieuwe mensen leren kennen en/of wil je gewoon een steentje bijdragen, stuur dan een e mailbericht naar voorzitter@tcweusthag.nl. De coronacrisis raakt uiteraard TC ‘t Weusthag ook op financieel gebied. Het wegvallen van onze baromzet en teruglopende sponsoropbrengsten hakken stevig in de financiële positie. Gelukkig hebben we door een jarenlang verantwoord financieel beleid de schade beperkt weten te houden. Geholpen door tegemoetkomingen en subsidies, maar belangrijker nog, het begrip en loyaliteit van onze de leden die de contributiebetalingen hebben voortgezet zijn we nog steeds financieel een gezonde vereniging. Op sportief gebied zijn we zeer zeker ook gezond. In de zomer heeft het in de wijde regio meest aansprekende tennistoernooi ondanks de “corona perikelen” toch doorgang kunnen vinden. Met het thema Copacabana van dit legendarische toernooi werden diverse records gebroken. Dat het toernooi een week lang in tropische temperatuur en dito aankleding werd gespeeld maakte het compleet. Ook de tennistrainingen zijn gewoon gespeeld. Het vroeg wat aanpassingen, maar door een slimme inzet kunnen we hier tevreden op terugkijken. Dat tennissen bij TC ‘t Weusthag populair is, laat de behoefte aan alweer een nieuwe trainer wel zien. Het huidige team van 6 tennistrainers kan de vraag amper aan. Uitbreiding van het team is derhalve gewenst. Een vacature staat uit. Ook het recreatief tennissen is opnieuw uitgevonden. Waar decennia geleden het vrij gebruikelijk was dat je je recreatieve wedstrijd moest plannen, is dat nu ook weer het geval. Door de weeks, in de weekenden en zowel overdag als ‘s avonds is een gezellige bezetting van de baancapaciteit waarheid. Kortom, tennis leeft. TC ‘t Weusthag leeft! Wat jullie allemaal nog meer te wachten staat lees je in de nieuwsberichten van onze Jeugdcommissie, Technische Commissie en Bar Commissie. In verband met alle beperkende coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering uit te stellen. Normaliter wordt deze Algemene Leden Vergadering in de derde week van januari verzorgd. Het bestuur kiest er evenwel voor deze uit te stellen tot ergens in het eerste of tweede kwartaal van het volgende jaar, omdat wij het belangrijk achten om persoonlijk contact te hebben tijdens deze vergadering. Hoewel het niet zeker is dat over een aantal maanden de vergadering met een fysieke aanwezigheid gegeven kan worden, hebben wij hierbij wel een positieve verwachting. Het jaarverslag is overigens in januari voor inzage beschikbaar voor geïnteresseerden. Voor nu wens ik namens het bestuur je een gezond 2021. Erik Lammers voorzitter