x

Wat kunnen we voor je vinden?

Zelfs troebel water zal na een tijd als het vuil naar de bodem zinkt helder ogen. De les die we hieruit trekken is dat een aantal zaken tijd nodig heeft. Zo ook de aanleg van padelbanen. De voorbereidende gesprekken met onze buren van de schaats- en skeelerclub zijn afgerond, de principeakkoorden zijn met potlood getekend en de gesprekken met de gemeente Hengelo lopen. Voorafgaand aan de formele vergunningsaanvraag vinden er zogenaamde Ruimtelijke Tafel gesprekken plaats. Betrokken disciplines van de gemeente schijnen hun licht op de aanvraag, verzoeken ons om meer (gedetailleerde) informatie om daarna weer een stap verder in het proces te komen. We hopen en verwachten dat we binnen afzienbare tijd een officieuze GO krijgen om de aanvraag in te dienen.

Onze doelstelling om na de zomer te starten met de bouw en aanleg staat nog steeds. Er moet nog wel wat water door het Twentekanaal stromen om tot deze formele beslissing te komen. Een belangrijke stap hierbij is de Algemene Vergadering met jullie als leden van de club. Zodra de vergunning verleend is en de consequenties van de externe financiering bekend is, worden jullie uitgenodigd voor deze vergadering. Ik vraag jullie om geduld en onthoud “er zijn veel, heel veel betere dingen in het vooruitzicht dan de dingen die we achterlaten” – vertaling van een bekende uitspraak van de Britse schrijver C.S. Lewis.