x

Wat kunnen we voor je vinden?

Vrienden van TC ’t Weusthag

De Vrienden van TC ‘t Weusthag bestaat uit mensen die TC ’t Weusthag financieel extra ondersteunen en de vereniging een warm hart toedragen. De Vrienden van TC ’t Weusthag is een zelfstandig onderdeel binnen TC ’t Weusthag, welke financieel ondersteunt en investeert in doorontwikkeling van onze mooie vereniging. De bestedingen van de Vrienden van TC ’t Weusthag worden door de leden van de Vrienden van TC ’t Weusthag gezamenlijk bepaald.

Ieder persoon kan lid worden van de Vrienden van TC ’t Weusthag, hiervoor hoef je geen lid te zijn van de vereniging. Mogelijke investeringen worden door het bestuur voorgelegd aan de leden. Ieder lid kan voorstellen indienen bij het bestuur van de Vrienden van TC ‘t Weusthag. Goedkeuring van een voorstel vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Uitgaven ten gunste van de Vrienden van TC ’t Weusthag tot een maximum bedrag van € 100,- vallen onder mandaat van het bestuur. Jaarlijks vindt hiervoor een Algemene Vergadering plaats.

De jaarlijkse contributie van € 50,- vindt medio januari plaats middels automatische incasso. Een aanmelding tijdens een lopend jaar wordt evenredig in rekening gebracht van dat jaar. Beëindiging van het lidmaatschap dient per mail of schriftelijk te gebeuren, voor 1 januari. Reeds geïncasseerde contributie wordt bij opzegging van het lidmaatschap niet geretourneerd.

De namen van de Vrienden van TC ’t Weusthag worden gepubliceerd op de website en in de kantine van TC ’t Weusthag.

Lid worden?

  • Meld je aan via de website via deze link
  • Stuur een mail naar vriendenvan@tcweusthag.nl
  • Vraag naar het inschrijfformulier achter de bar

Bestedingen van de Vrienden van TC ’t Weusthag

  • Clubkleding vrijwillig kader
  • Trainingspakken en polo’s begeleiding en kantine-medewerkers
  • Bijdrage aan verduurzaamheid
  • AED-batterij
  • Bijdrage renovatie clubgebouw
  • Bijdrage renovatie kleedkamers
  • Bijdrage renovatie speeltuin

Ontstaan Vrienden van TC ’t Weusthag

Begin 2024- heeft de sponsorcie van TC ’t Weusthag eens gekeken hoe naast de gebruikelijke sponsoren ook personen die TC ’t Weusthag een warm hart toedragen een bijdrage kunnen leveren aan onze mooie club.

Het doel hierbij is om TC ’t Weusthag financieel te ondersteunen bij uitgaven waarvoor de vereniging op dat moment geen geld heeft gereserveerd, maar de leden wel belangrijk vinden.

Bestuur

Het bestuur van de Vrienden van TC ’t Weusthag bestaat uit Bas Diepenmaat en Koen Kamphuis. Voor vragen, ideeën, of om lid te worden van de Vrienden van TC ’t Weusthag kun je een mail sturen naar vriendenvan@tcweusthag.nl

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Elk gewenste naam zullen we dan op het bordje zetten.