x

Wat kunnen we voor je vinden?

Vrienden van TC ’t Weusthag

De Vrienden van TC ‘t Weusthag bestaat uit mensen die TC ’t Weusthag financieel extra
ondersteunen en de vereniging een warm hart toedragen. De Vrienden van TC ’t Weusthag is een
zelfstandig onderdeel binnen TC ’t Weusthag, welke financieel ondersteunt en investeert in
doorontwikkeling van onze mooie vereniging. De bestedingen van de Vrienden van TC ’t Weusthag
worden door de leden van de Vrienden van TC ’t Weusthag gezamenlijk bepaald.

Ieder persoon kan lid worden van de Vrienden van TC ’t Weusthag, hiervoor hoef je geen lid te zijn
van de vereniging. Mogelijke investeringen worden door het bestuur voorgelegd aan de leden. Ieder
lid kan voorstellen indienen bij het bestuur van de Vrienden van TC ‘t Weusthag. Goedkeuring van
een voorstel vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Uitgaven ten gunste van de Vrienden van TC
’t Weusthag tot een maximum bedrag van € 100,- vallen onder mandaat van het bestuur. Jaarlijks
vindt hiervoor een Algemene Vergadering plaats.

De jaarlijkse contributie van € 50,- vindt medio januari plaats middels automatische incasso. Een
aanmelding tijdens een lopend jaar wordt evenredig in rekening gebracht van dat jaar. Beëindiging
van het lidmaatschap dient per mail of schriftelijk te gebeuren, voor 1 januari. Reeds geïncasseerde
contributie wordt bij opzegging van het lidmaatschap niet geretourneerd.

De namen van de Vrienden van TC ’t Weusthag worden gepubliceerd op de website en in de kantine
van TC ’t Weusthag.

Lid worden?

  • Meld je aan via de website via deze link
  • Stuur een mail naar vriendenvan@tcweusthag.nl
  • Vraag naar het inschrijfformulier achter de bar

Bestedingen van de Vrienden van TC ’t Weusthag

  • Clubkleding vrijwillig kader
  • Trainingspakken en polo’s begeleiding en kantine-medewerkers
  • Bijdrage aan verduurzaamheid
  • AED-batterij
  • Bijdrage renovatie clubgebouw
  • Bijdrage renovatie kleedkamers
  • Bijdrage renovatie speeltuin

Ontstaan Vrienden van TC ’t Weusthag

Begin 2024- heeft de sponsorcie van TC ’t Weusthag eens gekeken hoe naast de gebruikelijke
sponsoren ook personen die TC ’t Weusthag een warm hart toedragen een bijdrage kunnen leveren
aan onze mooie club.
Het doel hierbij is om TC ’t Weusthag financieel te ondersteunen bij uitgaven waarvoor de vereniging
op dat moment geen geld heeft gereserveerd, maar de leden wel belangrijk vinden.

Bestuur

Het bestuur van de Vrienden van TC ’t Weusthag bestaat uit Bas Diepenmaat en Koen Kamphuis
Voor vragen, ideeën, of om lid te worden van de Vrienden van TC ’t Weusthag kun je een mail sturen
naar vriendenvan@tcweusthag.nl

Naam(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
Adres(Vereist)