x

Wat kunnen we voor je vinden?

Onze visie op sponsoring

Sponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij, de sponsor, geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij, de gesponsorde, commerciële communicatiemogelijkheden en/of andere door de sponsor gewenste zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiend uit de sportbeoefening. Sponsoring zien we daarom niet alleen als een gift, donatie, lening of subsidie, maar als een zakelijke overeenkomst, waar een contract aan ten grondslag ligt. Wat wij u als communicatiemogelijkheden bieden, is door de leden van onze vereniging ook gegarandeerd waar te maken. In het contract kunt u dan ook aangeven, indien u dat wenst, waar u uw sponsoring aan besteed wilt zien.

Sponsoring op maat

Het is goed denkbaar dat u wilt afwijken van de standaard sponsormogelijkheden. Suggesties van uw kant zijn van harte welkom en de win-win situatie staat voorop! Graag bieden wij u een meerjarige sponsormogelijkheid. In onderling overleg wordt de vorm en inhoud hiervan bepaald. Dit geeft u de gelegenheid ervaring op te doen met de communicatiemogelijkheden die TC ’t Weusthag u biedt. Door tussentijdse evaluaties kunt u samen met TC ’t Weusthag werken aan verbetering. Wij denken graag met u mee.

Geld, materiaal & dienstverlening

Wanneer we het over sponsoring hebben, spelen voor ons geld, materialen en
dienstverlening een hoofdrol. Uit ons onderzoek is gebleken dat sponsoring meer betekent.
Onze huidige sponsoren hebben te kennen gegeven dat:

 • sponsoring leuk is om te doen;
 • sponsoring een sympathiek imago en naamsbekendheid geeft;
 • sponsoring een creatief gebeuren is;
 • sponsoring een goed middel is om relevante doelgroepen te bereiken;
 • communicatiedoelstellingen verwezenlijkt kunnen worden;
 • en u in overleg met de vereniging gebruik kunt maken van de faciliteiten van het park
  voor uw eventuele eigen evenementen.

TC ‘t Weusthag garandeert dat de sponsorgelden zullen resulteren in een beter sportproduct
voor haar leden, haar bezoekers, haar professionals, haar vrijwilligers en voor u als sponsor.
TC ’t Weusthag is een aansprekende vereniging en doet er alles aan om een aansprekende
vereniging te blijven. In lengte van jaren.

Sponsorsoorten

Diamant

De DIAMANT sponsor draagt in het bijzonder de jeugd van TC ‘t Weusthag een warm hart toe; immers de jeugd heeft de toekomst. TC ‘t Weusthag initieert activiteiten om jeugdspelers optimaal te laten genieten van tennis in combinatie met veel vreugde. De sponsorgelden worden aangewend voor het bekostigen van spelochtenden, jeugdkampen, op maatgemaakte trainingen en uitwisselingen met andere verenigingen.

Ster

De STER sponsor van TC ‘t Weusthag vervult een belangrijke rol. Als STER sponsor van TC ‘t Weusthag staan zij garant voor een aanzienlijke financiële inbreng in de club. De STER sponsor krijgt het recht om de naam en TC ‘t Weusthag te kunnen gebruiken in de marketing van hun bedrijf.

Vrienden van

De VRIENDEN VAN TC ‘t Weusthag willen de plezierige relatie tussen het bedrijfsleven en TC ‘t Weusthag benadrukken. Deze naam dekt de lading daar het bij ‘vrienden’ een zaak is van geven en nemen en zo zien wij ook graag de relatie met de locale ondernemer. TC ‘t Weusthag staat de VRIENDEN VAN TC ‘t Weusthag vervolgens toe de naam van TC ‘t Weusthag te gebruiken in hun marketingcommunicatie.

Club van 100

De CLUB VAN 100 zijn alle leden of niet-leden die TC ‘t Weusthag een warm hart toe dragen. De CLUB VAN 100 biedt financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe banen, verfraaien van het clubhuis of onderhoud van het park.

Sponsorpakketten

De DIAMANT en STER sponsoren worden 1x per jaar uitgenodigd. Ook tijdens dit relatienetwerk evenement gaan sportiviteit en gezelligheid hand in hand. Naast dat tennis dan met een culinaire omlijsting op de agenda staat, wordt uiteengezet waar de sponsorgelden aan besteed zijn.

DIAMANT sponsor

 1. Naamsvermelding (spandoek 12×2 m) aan hekwerk aan de baan
 2. Naamsvermelding jeugdkamp, spelochtenden
 3. Naamsvermelding op website
 4. Advertorial op website
 5. Gebruik maken van de accommodatie van het tennispark voor bv een bedrijfsuitje
 6. 1 jaarlidmaatschap

STER sponsor

 1. Naamsvermelding (spandoek 12×2 m) aan hekwerk aan de baan
 2. Naamsvermelding & advertorial op website

VRIENDEN VAN sponsor

 1. Naamsvermelding op een bord tussen de banen in
 2. Naamsvermelding op website

CLUB VAN 100 sponsor

 1. Naamsvermelding op bord in clubhuis

Sponsorcondities

 • DIAMANT en STER sponsoring heeft een minimale contractlooptijd van 3 jaar.
  Kosten per jaar DIAMANT €1250,- per jaar en STER €1000,- per jaar
 • DIAMANT en STER sponsors hebben voor een extra €750,- de mogelijkheid om hun
  sponsoring uit te breiden met sponsoring van een toernooi in de vorm van de
  toernooinaam (Open toernooi, Jeugd, Senioren, 45+).
 • VRIENDEN VAN kost €500,- pj en heeft een minimale looptijd van 3 jaar
 • Kosten van Sponsordoek en Sponsorborden worden gedragen door TC ‘t Weusthag

Naast deze sponsorpakketten is sponsoring op maat mogelijk. Geïnteresseerd in sponsoring? Bel met Bas Diepenmaat 06 21 85 10 51 of stuur een e-mail naar sponsor@tcweusthag.nl