x

Wat kunnen we voor je vinden?

Veiligheid, bescherming, een gevoel van vertrouwen. Het is een waardevol bezit. Niet alleen in de private omgeving, maar ook op en rond de werkplek. Als goed werkgever wilt u er immers alles aan doen om uw medewerkers een veilige en betrouwbare werkomgeving te bieden. Dat is een stevige verantwoordelijkheid die op uw schouders rust en waar de overheid nauwlettend op toeziet en steeds scherpere eisen stelt. Al met al een complexe discipline. Daarin staat Safetyproof u met kennis en ervaring bij. Veelzijdige kennis en ervaring, die varieert van advies en inspectie tot onderhoud en opleidingen. Voor een veilige omgeving en veilig gevoel. Voor uw mensen.