x

Wat kunnen we voor je vinden?

Persoonlijk woord vanuit het bestuur

Hierbij een update over de Corona ontwikkelingen vanuit het perspectief van andere, prominente tennisclubs in de regio.

Tennisclubs als TV Denekamp en Ready in Oldenzaal leggen de keuze voor het spelen of terugtrekken uit de competitie voor aan de afzonderlijke teams. Dit geldt voor de seniore competitieteams van donderdag t/m zondag. De belangrijkste overdenking hierbij is dat de besturen van deze clubs van mening zijn dat competitie spelen (bijna) alleen mogelijk is als dit gecombineerd wordt met gezelligheid.

Ik heb te kennen gegeven dat wij hier deels in mee gaan. Immers, ook wij zijn van mening dat de huidige opzet afbreuk doet aan de gezelligheid. Toch continueren we de competitie met hierbij een aanpassing voor de vrijdagavond om in twee shifts te spelen. Onze belangrijkste overdenking hierbij is dat we primair een club zijn waar de tennissport wordt beoefend. Leden zitten/werken met de nieuwe maatregelen al genoeg thuis en een sportmoment willen we hen niet ontnemen. Verder is het zo dat Corona eerder toeslaat bij niet-fitte mensen en derhalve ontmoedigen we de competitie zeker niet.

Het gegeven dat op vrijdagavond nu in twee shifts wordt gespeeld verkort de duur van de competitieronde en daarmee komen we ook tegemoet aan de spelers die dan niet zo lang hoeven te wachten zonder dat er ook gebruik gemaakt kan worden van het horecagedeelte van ons clubhuis.

Tennisclub Deurningen volgt ons voorbeeld van de vrijdagavond en spelen eveneens in twee shifts. TV Weerselo is nog zoekende om het “juiste” antwoord voor hun situatie/leden te formuleren.

Ik ben blij met de voortvarendheid, daad- en slagkracht waarmee Thijs dit vraagstuk heeft opgepakt en inmiddels alle aanvoerders heeft geïnformeerd. Verder ben ik ook verheugd hoe alle andere bestuursleden proactief hun mening, zorg en empathie met de andere bestuursleden hebben gedeeld. Dank jullie wel. Het wordt zeer gewaardeerd.

Het risico bestaat natuurlijk dat competitieteams uit eigen wil, initiatief of beweging niet meer wenst deel te nemen aan de competitie. Om welke reden dan ook. Hun keuze respecteren we uiteraard en zij kunnen zich kosteloos terugtrekken. Om alle teams niet proactief nu al dit aanbod voor te leggen heb ik hierboven al gemotiveerd. Tot zover de update.

Namens het bestuur!