x

Wat kunnen we voor je vinden?

Missie & visie

TC ’t Weusthag is een tennisvereniging die haar leden in de gelegenheid wil stellen om de tennissport te beoefenen op zowel recreatief als een, enigszins groeiend, prestatief niveau. TC ’t Weusthag faciliteert de tennissport door het aanbieden van tennisbanen, trainingsmogelijkheden, accommodatie, door het kunnen deelnemen aan competities en door het organiseren van toernooien.

TC ’t Weusthag streeft naar sportiviteit omlijst door gezelligheid waarbij het doel is:

 • een goede vereniging te zijn voor haar leden, vrijwilligers en professionals;
 • een betrouwbare samenwerking aan te gaan met onze sponsoren;
 • een positieve bijdrage te leveren aan een respectvolle samenleving.

TC ’t Weusthag wil gedurende de beleidsperiode van 2009-2011 de continuïteit van de vereniging verder waarborgen en het verenigingsleven een impuls te geven door in de genoemde beleidsperiode:

 1. Het verbeteren van de interne besturing door:
  • een organisatiestructuur te ontwikkelen met hierin voor iedere commissie te definiëren door wie zijn vertegenwoordigd, het na te streven doel, hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de te hanteren overlegstructuur en de bijbehorende financiën;
  • speciale aandacht voor het naleven van wet- en regelgeving zoals het rookbeleid, hygiëne, ARBO, EHBO, calamiteiten en personele aangelegenheden.
 2. Het optimaliseren van de accommodatie onder te verdelen naar:
  • banen (o.a. onderhoud van kunstgras- en gravelbanen, aanleg van eventuele all-weather-banen, et cetera);
  • clubhuis (onderhoud en verfraaien van bar- en keuken-faciliteiten, kleedkamers, douches, toiletten, terras);
  • park (onderhoud oefenkooi, tuin, hekwerk, fietsenstalling, speeltuin, opslagruimten, et cetera).
 3. Het vergroten van de in- en externe zichtbaarheid door:
  • het ontwikkelen en opzetten van een sponsorbeleid met sponsorpakketten;
  • het benoemen van een sponsorcommissie;
  • het organiseren van (club)acties ter verkrijging van (financiële) middelen;
  • het verbeteren van de communicatie (o.a. herontwerp website, uitbrengen van nieuwsbrieven).
 4. Het vitaliseren van het vrijwilligersbeleid door:
  • het intensiveren van het vrijwilligersnetwerk door meer in projectteams te werken;
  • het vergroten van de inzichtelijkheid van het nut en noodzaak van vrijwilligersfuncties;
  • het stimuleren van deelname aan toernooien en evenementen.
 5. Het intensiveren en optimaliseren van het jeugdbeleid door:
  • het opzetten van op-maat trainingen waaronder selectietrainingen;
  • het continueren en uitbreiden van uitwisselingsprogramma’s;
  • het continueren en uitbreiden van spelochtenden, schooltennis en het KNLTB programma Tennis Kids.
 6. Het handhaven van het huidige ledenaantal door:
  • het zorgdragen dat de ledenuitstroom wordt gecompenseerd met de instroom van nieuwe leden;
  • het zorgdragen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van het ledenbestand.
 7. Het voeren van een blijvend verantwoord financieel beleid door:
  • het opzetten van een begroting per commissie;
  • het toekennen van en periodiek toezicht houden op het budget per commissie;
  • het opstellen van een investeringsplan.