x

Wat kunnen we voor je vinden?

Er is een wijziging opgetreden in het opzeggen van jouw lidmaatschap of in het opzeggen van het lidmaatschap van je kind. Daarover informeren we je graag. Lees meer….
Je hebt jezelf of je kind destijds aangemeld bij TC ’t Weusthag als lid. Wij beseffen dat er redenen kunnen zijn waardoor jij of je kind geen lid meer wenst te zijn van onze vereniging. Hoewel we dit betreuren respecteren we deze beslissing en zullen dan ook zorg dragen voor een correcte afhandeling van de beëindiging van het lidmaatschap. Het lidmaatschap ben je echter voor onbepaalde tijd aangegaan, dat wil zeggen dat het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd.

Waar je tot 2014 het lidmaatschap moest beëindigen voor 1 november is deze deadline twee maanden verlengd naar 31 december van het lopende jaar. Na deze datum gaat het bestuur ervan uit dat je minstens nog een jaar lid blijft van de vereniging en zal dit meenemen in de begroting voor het nieuwe jaar. Er geldt dat na 1 januari de contributie van het volledige jaar wordt geïncasseerd, restitutie vindt dan niet plaats.
 
Afmelden bij een trainer valt niet onder het beëindigen van het lidmaatschap. Je wordt verzocht de afmelding per e-mail kenbaar te maken aan de ledenadministratie van TC ’t Weusthag, ledenadministratie@tcweusthag.nl, bij voorkeur met vermelding van de reden waarom het lidmaatschap wordt beëindigd.