x

Wat kunnen we voor je vinden?

Notulen ALV 24 januari 2022

Maandag 24 januari was onze ALV.

Hierbij zijn de notulen van deze vergadering terug te vinden.