x

Wat kunnen we voor je vinden?

Het voorjaar komt er weer aan dus dat betekent weer drukk(er)e tijden voor de barcommissie. Met ingang van maart 2015 zullen er weer mensen achter de bar staan, de planning zal binnen enkele dagen op de site staan. Lees verder …

Het voorjaar komt er weer aan dus dat betekent weer drukk(er)e tijden voor de barcommissie. De maanden januari en februari hebben we dit jaar zonder ingeplande bardiensten gedraaid.

Over het algemeen ging dat goed dus een dikke pluim voor een ieder die daaraan heeft bijgedragen. Diegenen die dat niet geheel gelukt is, zullen zich vast aangesproken voelen en we zijn er van overtuigd dat het volgend jaar nog beter gaat!

Met ingang van maart 2015 zullen er weer mensen achter de bar staan, de planning zal binnen enkele dagen op de site staan. We zullen er voor zorgen dat er weer een helder en duidelijk mapje achter de bar ligt waarin alle tips en tops staan voor een prettige bardienst voor zowel jezelf als de bezoekers.

Zoals bekend is er afgelopen maand een nieuw horeca contract afgesloten, dit is in de ALV toegelicht. Als gevolg hiervan zullen dit seizoen de koelingen vervangen worden, wanneer dat is, zullen we tijdig aankondigen.

Wat wij erg belangrijk vinden, ook te lezen op de site, de wet schrijft voor dat kinderen niet achter de bar mogen. We willen graag een beroep op jullie allen doen om dat ook zo te handhaven. Als we ons samen hiervoor verantwoordelijk voelen, zal dat zeker lukken.

Waar gaan we dit jaar accenten op leggen?

· Uitbreiding van het aantal barcommissieleden, we willen wat meer leden om zo elke specifieke taak aan iemand toe te delen. We zijn al in gesprek met 1-2 mensen maar als je belangstelling hebt…..graag!

· Met elkaar, dus alle leden, er een mooi jaar van maken. Met de kantine als spil voor een sociale ontmoetingsplek. Waar we onze sportieve prestaties nabespreken, lief en leed kunnen delen en waar we met elkaar zorgen voor een goede sfeer en schone omgeving.

· En, niet geheel onbelangrijk, willen we dit jaar onze financiën op orde houden. De afgelopen 2 jaar hebben we onze begroting niet gehaald helaas. Dat willen we wel dit jaar behalen. Ook hier hebben we elkaar nodig, we hebben binnen het bestuur afspraken gemaakt hoe we omgaan met bonnen voor de wedstrijdcommissies tijdens toernooien en we gaan afspraken maken over het gebruik van consumpties tijdens de bardienst. De eerste vergadering van de bardienst zullen we hierover afspraken maken, wat de uitkomst is: dat horen jullie in de volgende nieuwsbrief.