x

Wat kunnen we voor je vinden?

Lidmaatschap

Contributie betalen

Elk lid betaald contributie. Dit wordt een keer per jaar via automatische incasso geïncasseerd. Voor jeugd- en seniorenleden geldt een jaarlijkse incasso in maart van ieder jaar. Word je lid tijdens het lopende jaar, dan zal de volledige contributie in rekening gebracht worden. De contributiebedragen zijn:

  • Voor juniorenleden €60,00 per jaar
  • Voor seniorenleden €145,00 per jaar

Lidmaatschap beëindigen

Zeg je lidmaatschap op vóór 31 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd voor het daaropvolgende jaar. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tcweusthag.nl. Om de kwaliteit van onze service naar de leden te verbeteren, wordt je verzocht de reden van het opzeggen te vermelden.

Parksleutel

Om toegang te hebben tot ons tennispark bestaat voor alle leden de mogelijkheid om een parksleutel af te halen. Je kunt dit regelen door een e-mail te sturen naar sleutel@tcweusthag.nl. De borgstelling bedraagt €5,00. Na opzegging van je lidmaatschap kun je de sleutel middels dezelfde procedure weer inleveren en ontvang je de borg retour.