x

Wat kunnen we voor je vinden?

Disclaimer

De website met internetadres tcweusthag.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij TC ’t Weusthag.

TC ’t Weusthag machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TC ’t Weusthag, verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via it@tcweusthag.nl.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. TC ’t Weusthag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. TC ’t Weusthag behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie TC ’t Weusthag geen controle kan uitoefenen. TC ’t Weusthag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.TC ’t Weusthag.