x

Wat kunnen we voor je vinden?

Het kabinet heeft maandag 28 september aangekondigd dat opnieuw landelijke maatregelen getroffen worden in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt snel en ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe in ons deel van het land. Hoewel velen zich goed aan de richtlijnen hebben gehouden is het niet genoeg om de verspreiding van het virus in te dammen. Om een nieuwe lockdown te voorkomen worden de komende 3 weken de sociale contacten drastisch beperkt. Vanaf vandaag – dinsdag 29 september – gelden een aantal extra maatregelen die op onze tennisclub van toepassing zijn:
  • Geen publiek bij competitie, toernooien en trainingen
  • Het horecagedeelte van ons clubhuis is gesloten: dit betekent dat alle ingedeelde bardiensten – tot nadere orde – komen te vervallen
  • Alle loopbaanrichtingen zijn weer van kracht: dit betekent dat de ingang aan de grote parkeerplaats en de uitgang via het grote hek is
Uiteraard zijn de algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels nog steeds van toepassing. Op 20 oktober aanstaande worden de maatregelen geëvalueerd.

Wat betekent dit voor competitie en toernooien?

We begrijpen dat de maatregelen de nodige vragen oproepen. Wat betekent dit voor de KNLTB Competitie 2020 en de geplande toernooien? We hebben nog niet alle antwoorden, maar zullen de gevolgen zo snel mogelijk in kaart brengen. Hiervoor zijn we ook in contact met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Wat de exacte gevolgen zijn hangt ook af van de definitieve noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s. We zullen dit zo snel mogelijk communiceren en antwoord proberen te geven op de vragen en het vervolg van de competitie en toernooien. Aanvoerders ontvangen rechtstreeks een bericht over de consequenties voor de competitie. Bekijk hier het volledige bericht over de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

Op een speciale pagina van de KNLTB is Vraag-Antwoord lijst opgenomen.