x

Wat kunnen we voor je vinden?

Maandag 21 januari 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats. Vanaf 20.00 uur zijn alle leden van harte welkom in ons clubhuis. Lees meer…

Maandag 21 januari vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats. Vanaf 20.00 uur zijn alle leden van harte welkom in ons clubhuis. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. 

Agenda
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 29 januari 2018
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslagen
6. Financieel overzicht 2018
7. Kascontrolecommissie – verslag en benoeming 2019

Pauze

8. Voorstel samenstelling bestuur 2019
9. Plannen 2019 en verder
10. Begroting 2019
11. Rondvraag en sluiting