x

Wat kunnen we voor je vinden?

Maandag 21 januari vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats. Vanaf 20.00 uur zijn alle leden van harte welkom in ons clubhuis. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

Agenda

1. Opening 2. Verslag ledenvergadering 29 januari 2018 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen bestuur 5. Jaarverslagen 6. Financieel overzicht 2018 7. Kascontrolecommissie – verslag en benoeming 2019 Pauze 8. Voorstel samenstelling bestuur 2019 9. Plannen 2019 en verder 10. Begroting 2019 11. Rondvraag en sluiting