x

Wat kunnen we voor je vinden?

Maandag 30 januari vindt in ons clubhuis vanaf 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Wil je weten hoe we het in 2016 hebben gedaan en wat onze voornemens voor 2017 zijn? Kom dan vooral, wij zorgen voor de koffie. Lees meer…

Maandag 30 januari vindt in ons clubhuis vanaf 20.00 uur de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Wil je weten hoe we het in 2016 hebben gedaan en wat onze voornemens voor 2017 zijn? Kom dan vooral, wij zorgen voor de koffie. 

AGENDA

 1. Opening
 2. Verslag ALV 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslagen
 6. Financieel overzicht 2016
 7. Kascontrolecommissie, verslag en benoeming 2017
  PAUZE
 8. Voorstel samenstelling bestuur 2017
 9. Planning 2017 en verder
 10. Begroting 2017
 11. Rondvraag en sluiting

Het verslag van de ALV 2016 is hier te bekijken.

Tot maandag 30 januari!