x

Wat kunnen we voor je vinden?

De Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op maandag 27 januari om 20.00 uur. Alle leden (senioren) zijn hiervoor uitgenodigd. Vanaf 19.30 uur is de inloop en staat de koffie voor jullie klaar. Tijdens de ALV blikken we terug op 2019 en kijken we vooruit naar 2020. De ALV is goed geschikt om je wensen te delen met het bestuur en andere aanwezigen. We zijn begaan met onze leden en willen graag naar jullie luisteren. Reden genoeg om maandag 27 januari aan te sluiten. Reden genoeg om maandag 27 januari aan te sluiten. Klik hier om de notulen van het ALV verslag 2019 te lezen.

De agenda is als volgt

 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering 21 januari 2019
 3. Ingekomen stukken (kunnen nog gemaild worden naar secretaresse@tcweusthag.nl)
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslagen
 6. Financieel overzicht 2019
 7. Kascontrolecommissie – verslag en benoeming 2020
 8. Pauze
 9. Voorstel samenstelling bestuur 2020
 10. Plannen 2020 en verder
 11. Begroting 2020
 12. Rondvraag en sluiting