x

Wat kunnen we voor je vinden?

De Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats om 20.00 uur op maandag 21 januari. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. Vanaf 19.30 uur is de inloop en staat de koffie voor jullie klaar. Tijdens de ALV blikken we terug om 2018 en kijken we vooruit naar 2019. Maar tijdens de ALV kun je ook meedenken met het bestuur en zaken aandragen. We zijn begaan met onze leden en willen graag naar jullie luisteren. Tijdens de ALV wordt ook onze nieuwe website gelanceerd. Een website boordevol informatie voor onze leden, maar ook voor potentiƫle nieuwe leden. En een website die mee is gegaan met de laatste digitale mogelijkheden. Zo is de site ook prima te bezoeken vanaf een mobile device. Reden genoeg om maandag 21 januari aan te sluiten.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering 29 januari 2018
 3. Ingekomen stukken (kunnen nog gemaild worden naar secretaresse@tcweusthag.nl)
 4. Mededelingen bestuur
 5. Jaarverslagen
 6. Financieel overzicht 2018
 7. Kascontrolecommissie – verslag en benoeming 2019
 8. Pauze
 9. Voorstel samenstelling bestuur 2019
 10. Plannen 2019 en verder
 11. Begroting 2019
 12. Rondvraag en sluiting